face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Katusice
Vítejte na neoficiálních stránkách obce Katusic
Přihlaste se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352.

Na náměstí Budovatelů stojí kostel Nanebevzetí P. Marie. Již v 14. století byl zde farní chrám, v 16. století byl postaven znovu v pozdní gotice a tehdy bratrský, za protireformace byl barokně obnoven a vyhořel r. 1847 bleskem. Občané postavili si r. 1853 nový kostel podle panujícího tehdy myšlenkového proudu ve slohu novogotickém.

Oblast Pojizeří byla osídlena již před 5. stoletím př. n.l. čtyřmi komunitami lidí, z nichž jedni byli Keltové. Území Katusice patří k důležitým lokalitám s nálezy kostrových hrobů Keltů ze 4. až 3. století v této oblasti. Tehdejší vesnice měla asi 20-30 obyvatel a skládala se z několika budov, špejcharu a stájí a především ze zahloubených domů, polozemnic se stanovitou střechou. Keltové sem přinesli železné hřebíky, kladivo, hrnčířský kruh, dlouhé kosy, mince a další vynálezy. Zdejší nález obsahoval železný dvojsečný meč v ploché pochvě, železný hrot kopí, štít s železnou puklicí a kováním, dlouhý válečnický nůž a bronzové šperky - nákrčníky.
Na náměstí stojí kostel Nanebevzetí P. Marie. Již v 14. století byl zde farní chrám, v 16. století byl postaven znovu v pozdní gotice a tehdy bratrský, za protireformace byl barokně obnoven a vyhořel r. 1847 bleskem. Občané postavili si r. 1853 nový kostel podle panujícího tehdy myšlenkového proudu ve slohu novogotickém. Výzdoba chrámu vyšla z rukou soudobých českých umělců. Oltáře a kazatelnu řezal a zlatil Josef Dvořák z Příbramě podle návrhu Josefa Žáka ze Žebrová. Žák maloval obraz pro hlavní oltář, po jehož stranách jsou poloviční sochy sv. Cyrila a sv. Metoděje od Josefa Maxe s nápisem v cyrilice. Další obrazy jsou rovněž od Žáka a dvě (Ježíš u Šimona a N. Trojice) od Jana Kroupy. V kněžišti dvě znamenitě modelované barokní sochy sv. Jana Ev., a Jana Nepomuckého. Na návsi, v parku stojí socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1727 od neznámého umělce.
Dochovalo se zde několik dvorů v novorenesančním stylu, např. čp. 12., bývalý dům Krouských, patrový objekt s hospodářskými budovami z r. 1870, a čp. 11., bývalý Vaňkův dům, z doby kolem r. 1880. V Katusicích několikrát pobývali čeští buditelé F. Palacký, P.J. Šafařík, a F.L. Rieger. Na statku rodu Krouských byl po léta uchováván vzácný rukopis Máchova Máje. Rukopis je i dnes v držení vlastníků, potomků Jana Krouského z Katusic. Jan Krouský se narodil v roce 1814, vynikal upřímnou láskou k vlasti, vzácnou vzdělaností, houževnatou činností, která směřovala k povznesení rolnického stavu českého. Jako velký buditel se zasloužil o rozkvět obce a vzdělanost rolnictva, zasloužil se o obnovení kostela, postavení nové školy, byl činný v mnoha spolcích. Podařilo se mu spojit rodáky k vybudování dvou průmyslových závodů: r. 1868 spolkový cukrovar v Dolním Cetně a v r. 1872 spolkový pivovar Podkováňský.
Obec Katusice postavila svému zasloužilému rodáku pomník na návsi. V padesátých letech byl trnem v oku komunistickému zřízení a byl odstraněn, po pádu komunismu ho několik nadšených občanů spolu s potomky Jana Krouského v roce 1990 opět postavilo.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one